banner

Giấy chứng nhận

Chúng tôi đã đạt được Chứng nhận Ba Hệ thống:
1. Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO9001 : 2015)
2. Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường (ISO14001: 2015)
3. chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe mối quan tâm (ISO45001 : 2018)

Thông qua tích lũy công nghệ của chúng tôi, chúng tôi đã đạt được hơn 50 bằng sáng chế phát minh.
Ngoài ra, chúng tôi còn đạt được các chứng chỉ khác như: Chứng chỉ Doanh nghiệp Công nghệ Cao & Mới, Chứng chỉ Thành viên HỘI KHÍ TRUNG QUỐC, các chứng chỉ CE, v.v.

 • 20201230175150_00
 • 20201230175351_00
 • 20201230175517_00
 • 20201230175606_00
 • 20201230175705_00
 • 20201230175752_00
 • 20201230175959_00
 • 20201230180157_00
 • 20201230180241_00
 • 20201230180319_00
 • 20201230180419_00
 • 20201230180638_00
 • 20201230180727_00
 • 20201230180814_00
 • 20201230180934_00
 • 20201230181058_00
 • 00
 • 00
 • RKF-4
 • RKF-4
 • _00
 • _00
 • dth00